Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Tiền Giang

Thông báo Thông báo

Video Clip Video Clip

Go to All

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 224

Văn bản BHXH Việt Nam Văn bản BHXH Việt Nam

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 1306/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  Công văn số 86/BHXH-CST v/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
  Công văn 114/BHXH-QLT v/v thông bao mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Văn bản BHXH tỉnh Văn bản BHXH tỉnh

VĂN BẢN MỚI
  Quyết định số 1306/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  Công văn số 86/BHXH-CST v/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
  Công văn 114/BHXH-QLT v/v thông bao mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hình Ảnh Hình Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1